Bericht aan de Friese jagers, leden van de KNJV

By 12/11/2020Uncategorized

Bericht aan de Friese jagers, leden van de KNJV

Langs de Friese kust zijn de afgelopen dagen tientallen dode watervogels aangetroffen, voornamelijk brandganzen, maar ook smienten, wulpen en een aantal grauwe ganzen. Uit onderzoek door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is duidelijk geworden dat de vogels zijn doodgegaan aan Vogelgriep, type H5N8 dat niet schadelijk is voor mensen, maar erg besmettelijk is voor vogels.

Wij adviseren U onderstaande in acht te nemen.

Siebren Siebenga

Voorzitter KNJV Afdeling Fryslân

Mocht U tijdens de jacht of schadebestrijding in uw jachtveld dode of zieke vogels aantreffen, dan adviseren wij U deze vogels uit voorzorg niet aan te raken, maar wel te melden en opsturen na melding (daar zijn geen kosten aan verbonden) bij DWHC of NVWA. In ieder geval wordt aangeraden om daarbij de nodige hygiënemaatregelen te treffen als u ze opstuurt.

  • Enkele dood gevonden dieren melden bij het DWHC (tel 030 – 253 79 25);
  • Meer dan 3 dode dieren op een plek melden bij de NVWA (tel. 045 – 546 31 88)


Voorts adviseren wij:

  • Jagers die op pluimveebedrijven komen niet op waterwild te jagen.
  • Gezonde vogels die in een gebied zijn geschoten waar vogelgriep kan voorkomen, niet door het hele land verspreiden.  
  • Bezoek geen pluimveebedrijven of uitlopen van pluimveebedrijven als in Nederland sprake is van een uitbraak of dreiging daarvan. Pluimveehouders die ook jagen op watervogels wordt aangeraden in uitbraakperioden niet te jagen op waterwild, direct of indirect, met watervogels in contact te komen en ze ook niet mee te (laten) brengen naar hun bedrijf;
  • Dat geldt ook voor jagers die de bestrijding van ratten of vossen op pluimveebedrijven uitvoeren. Kom niet in de uitlooprennen of op bedrijven.

Bron: FBE Friesland