Foto RTV NOF | Op 2 december 2020 beantwoordde minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid Kamervragen van de Partij voor de Dieren over de snelle verspreiding van vogelgriep in Nederland. In de vragen pleit de Partij voor de Dieren voor een landelijk jachtverbod. De minister geeft aan dat een landelijke jachtverbod de verspreiding van vogelgriep niet zal tegengaan en ziet dus ook niks in het pleidooi van de Partij voor de Dieren.

Verspreiding vogelgriep door natuurlijke trekbewegingen

In haar beantwoording zegt de minister:

‘Verspreiding van het vogelgriepvirus door wilde watervogels wordt o.a. beïnvloed door de natuurlijke (inter)nationale trekbewegingen van vogels. Deze trekbewegingen zijn afhankelijk voor vele factoren, zoals seizoensveranderingen, omgevingsfactoren en voedselaanbod. Er bestaat niet alleen de seizoensmigratie van vogels, maar er zijn ook de dagelijkse trekbewegingen.’

Het instellen van een jachtverbod heeft volgens deskundigen maar een zeer beperkt effect als het gaat om het voorkomen van hoogpathogene vogelgriep op pluimveebedrijven, zeker als ook andere verstorende activiteiten in ogenschouw worden genomen (agrarische veldactiviteiten, verkeer, recreatie e.d.). De minister roept iedereen er toe op om verstorende activiteiten voor watervogels in natuurgebieden zoveel mogelijk te voorkomen.

Huidig beleid jacht en vogelgriep

Het huidige beleid is dat er een lokaal jachtverbod op waterwild wordt ingesteld, in een cirkel van 10 kilometer rondom een besmetting. In die zone is het ook verboden om waterwild te verstoren, bijvoorbeeld door jacht op andere soorten. Jagers wordt ook gevraagd om extra goed op te letten en eventuele besmettingen van vogelgriep direct te melden. Meer informatie daarover hier.

Jagersvereniging 2016: landelijk jachtverbod heeft geen nut

In 2016 concludeerde de Jagersvereniging al dat er geen reden was om een landelijk jachtverbod in te stellen om een uitbraak of verdere verspreiding van vogelgriep te voorkomen. Een verbod zou disproportioneel en ondoelmatig zijn, stelde de Jagersvereniging. Nadat de toenmalige regering toentertijd besloten had tot een algeheel jachtverbod kwam zij op deze beslissing terug en schrapte dit uit haar pakket van preventieve maatregelen.

Bron: jagersvereniging