Kerst en nieuwjaarsgroet van de voorzitter

By 24/12/2020Uncategorized

Wat een jaar hebben we achter de rug. Het begon zo mooi. Nog een paar mooie ganzenochtenden met of zonder gast, hier en daar een woerd schieten en de rommel weer opruimen. En…. plannen maken voor het komende jaar.  Hoeveel eenden korven kunnen of willen we plaatsen?

We zagen eind februari nog veel hazen lopen.  Dus was er weloverwogen gejaagd. Prachtige dagen waren het geweest met mooi wild en genoeglijke nazitten. We keken al uit naar het aankomende seizoen. Daartussenin kwamen de hoogtij dagen van de reewildbeheerders, de bokkenkoorts.

Maar wat kan het snel veranderen in de wereld. Akelige berichten kwamen uit Wuhan China. Er was een naar en vervelend virus opgedoken die daar enorm heeft huisgehouden. China in de Lock down.

In kort tijd was het virus in Italië en Oostenrijk en vervolgens in Nederland. Het advies van onze regering was een intelligente Lock down. Daar hadden we nog nooit van gehoord. Nederland op slot.  Het duurde tot de zomer. Beetje bij beetje werden de teugels losgelaten en werd het weer wat normaler. Gelukkig konden we voorzichtig in ons eigen land vakantie vieren. Onze jagers die in het buitenland jagen konden ook gaan. De rest van ons genoot van het mooie zomerweer.

Toen kwam de herfst, de jachtdagen werden gepland. Maar daar stak dat ellendige virus weer de kop op.  Door het testen werden veel mensen positief bevonden, veel mensen ziek, ziekenhuizen weer vol en er overleden weer veel mensen aan dit verraderlijke virus. De gevolgen waren dat Nederland nu weer grotendeels op slot ging.    

Jachtdagen konden niet doorgaan of in alleen kleine groepjes. Met een paar man een eend of een haas schieten, zonder nazit, grote verhalen, de grote misser of het mooie schot en uiteraard de gezelligheid met een hapje en een drankje. Dit is toch de charme is van een heel groot deel van de jacht.

Vanuit de politiek kwamen ook weer voor ons jagers ellendige berichten nl. eend en de haas op de rode lijst. Jullie hebben het rapport kunnen lezen.  Hoe bestaat dit? Is Nederland en met name de grote steden dan zo ver van de natuur en het platteland vervreemd? Begrijpen we elkaar niet meer? Dan rijst bij mij de vraag: Wat doen wij verkeerd omdat een groot gedeelte van Nederland de dingen zo anders ziet? Wij moeten hier met zijn allen snel een antwoord op zien te vinden.

Ook het reeënbeheer in Friesland moest op de schop. De opdracht was het beheer te richten op vermindering van het aantal verkeersslachtoffers, lees reeën. In de provincie moet het aantal verkeerslachtoffers teruggedrongen worden van minimaal 800 naar niet meer dan 500 stuks.

In de eerste hoorzittingen leek het allemaal nog zo positief. Maar na 8 maanden is er nog steeds geen werkplan. Ambtenaren en TBO’ers  hebben zich ermee bemoeit. Het is nu een grote technocratische bende geworden. Wij als bestuur en reewildcommissie hebben besloten dat wij meedoen op onze voorwaarden. Niet de FBE en niet de TBO’ s beslissen wat er binnen onze WBE-grenzen gaat gebeuren. Wij als WBE bepalen dat ofwel onze leden. Wij zijn autonoom en we zijn wettelijk aangewezen om het wild te beheren.

Nu ik dit allemaal schrijf zit ik in pikkedonker bij -3 graden op mijn hoogzit om een varken te schieten, met een COVID test van 150 euro op zak. Dit mag dan nog. De varkens zijn er nog niet en ik had mooi even tijd om mijn gedachten op papier, in dit geval in de telefoon, te zetten.  

Mijmerend: Wat een idioot jaar.

Dit zal een van mijn laatste epistels zijn. Volgend jaar komt er een nieuwe voorzitter. Ik kreeg van een aantal leden de vraag of dit Jappie van der Heide wordt. Het was in de nieuwsbrief over gekomen of dat al door het bestuur besloten was. Dat is natuurlijk niet zo. Jappie is voorgedragen door het bestuur en ik heb met hem hierover gesproken. Zo werkt het al jaren dat wij als bestuur gaan zoeken en vragen naar nieuwe bestuursleden en deze voordragen aan de vergadering. Wij zijn als bestuur blij dat Jappie deze functie wil oppakken. Maar als er andere leden zijn die deze functie ambiëren dan kan dat altijd.  Leden hebben altijd het recht om met een tegenkandidaat te komen. De algemene ledenvergadering beslist uiteindelijk hierin.

Rest mij nog om jullie een gezellige kerst en een goede jaarwisseling toe te wensen. We mogen hopen op een goed  en gezond 2021 zonder het akelige virus, zodat wij ons weer vrij kunnen voelen in ons doen en laten.

Proost op een hoopvol goed 2021.

Uw voorzitter WBE de Marren

Eeuwke Damstra