Reegeiten leggen hun kalveren graag in hoog gras, vooral op percelen waar het weiland grenst aan bosschages. Jagers kunnen voorkomen dat deze kalveren bij het maaien van de weilanden sneuvelen, door de kalveren vlak voor het maaien op te zoeken. Hier is veel menskracht, organisatie en doorzettingsvermogen voor nodig, maar de beloning is ernaar. Ook ander wild profiteert van deze zoeksessies waarbij het hele weiland vlak voor het maaien wordt doorkruist. (Jonge) hazen bijvoorbeeld, die bij het naderen van de zoekers hun heil elders zoeken. (Bron Nederlandse Jagersvereniging, 2018)